Конкурсни теми за отделни класове и ВУЗ.
Докторантско училище и Кариерен център.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.
Департамент към Софийски университет "Св. Климент Охридски" за обучение по български език на чужди студенти.
Изложение на чуждестранни университети в България.
Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Информация за образователната система в Италия и нейните университети.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Студентски портал.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.
История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Задачи и упражнения, предложения и анонси за всичко около сценографията и обучението.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.