Конкурсни теми за отделни класове и ВУЗ.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.
Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Докторантско училище и Кариерен център.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Задачи и упражнения, предложения и анонси за всичко около сценографията и обучението.
Студентски портал.
Изложение на чуждестранни университети в България.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Софтуерен университет. Обучава софтуерни инженери чрез използване най-новите технологии, инструменти и платформи.
Уроци по математика за ученици и студенти. Онлайн теми, тестове и теория по математика за ученици, кандидат-студенти и студенти.