Пълният текст на Корана в превод на Цветан Теофанов.
Колекция от айети и споменавания, които са извадени от автентичните хадиси. Защитават от злини.