Столична общинска галерия, представяща творчеството на художника Дечко Узунов в множество експозиции.
Галерия "Крисмар" - софийска галерия, която предлага произведения на български художници класици, както и на най-утвърдените съвременни автори.