Смесен хор към ОЧ "Ангел Кънчев" - Русе.
Музикален круиз по Дунава с конкурси, концерти и семинари, а също туристическа програма и кино.