Мащабен международен проект, имащ за цел да популяризира и съхрани хилядолетната история и културно наследство на Европа и Азия.
Книгоиздателство.