Информация за квалификационни програми и обучения. Новини и документи в областта на образованието.
Проект SOS.NET за обучение в областта на социалните компетенции на ниво средно образование.