Последно добавени

Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Билети за културни, социални или спортни събития и информация за културните процеси в различни региони на България и в други страни.
Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).
Издателство за детска литература с възможност за онлайн поръчване.
Фондация за уреждане, обнародване и изследване на богатото наследство на Зографския манастир.

Партньори

Информация за курсове по приложни изкуства и дизайн.
Задачи, тестове и уроци в помощ на обучението по математика.
Електронно списание за литературни факти и новини.

Препоръчани

Проекти, свързани с дейността на Ани Васева и Боян Манчев в областта на съвременните изкуства.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Портретна, рекламна, репортажна и арт фотография.