1. Начално образование (27)
  2. Средно образовние (66)
  3. Висше образование (77)
  4. Образование по изкуства (74)
  5. Професионално образование (26)
  6. Езиково обучение (67)
  7. Компютърно обучение (88)
  8. Дистанционно обучение (38)
  9. Услуги (53)
Портал към информация за хиляди специалисти - учители, треньори, детски психолози, детегледачки и училища и школи.
Платформа с множество интегрирани модули в помощ на образованието. Дигитална трансформация на училищата в България.
Школа по български език и литература на д-р Весела Кръстева. Издателство за учебна и учебно-помощна литература.
Работи за развиване на дигитално-медийната грамотност в българските училища още от начален курс.
Онлайн платформа, в която децата отговарят на въпроси за прочетени книги.
Кафе-книжарница и културен център. Място за книги, култура и изкуства.
Интересни истории и факти в най-разнообразни области на живота, обществото и науката. Снимки и видеа.
Справочник на българските училища и университети.
База за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, умения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации.
Насърчава справянето с комунистическото минало в България, използвайки методи на исторически диалог и гражданско образование и осигурява обучение, обмен на знания и опит между страните в преход към демокрация в Европа и Северна Африка.