Онлайн курсове, управлявани от вас: Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение, взаимодействащо с обучаемия, подпомагано от преподавател и достъпно в максимално удобен вид от различни устройства.
Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Онлайн курсове за деца от предучилищна възраст до 12. клас с преподаватели на живо във виртуална класна стая.
Специализираната школа Alex Academy подготвя ученици по математика и български език и литература за Национално външно оценяване и кандидатстване след седми клас, както и за Държавните зрелостни изпити.
Издателство на мултимедийни електронни знания - енциклопедии, речници, образователни игри, уеб базирани бази знания, инструменти за работа на български език, дигитални хранилища, системи за управление на процеса на учене.
Онлайн училище за обучение и повишаване на образователното ниво на деца и възрастни.
Дистанционни фирмени и личностни обучения; мениджмънт, управление на персонала, тренинг продажби, тайм мениджмънт; сертификати.
Система за електронно обучение - образователен проект на Център за образователни инициативи, М-Тел и Самсунг - чрез Moodle.
Онлайн обучение по английски език.
Сайт на преподавателя по математика Иван Миронов със задачи и интерактивни уроци.
Система за електронно обучение на Център за образователни инициативи.
Бизнес обучения и семинари. Професионални консултантски услуги в областите търговия и фирмено управление.
Работилница за преводи и преводачи. Дистанционно обучение.