Последно добавени

Издателство, изцяло посветено на жените.
Фондация. Разработва проекти в градска среда и презентира съвременни концептуални артисти, творящи в публичното пространство.
Списание за езикознание и езикова култура.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Годишник за сравнително литературознание и балканистика.

Партньори

Сайт за популяризация на неповреденото от модернизъм и икуменизъм Светоотеческо Православие.
Блог за нестандартни и свежи творчески прояви.
Дружество за интердисциплинарни национални и международни проекти в областта на културата, изкуствата, науката и образованието.

Препоръчани

Театрални представления или други културни събития онлайн.
Място за гражданско действие: изпращане на сигнали за корупция във всяка една сфера.
Америка на Зоя Маринчева. По горещите следи на деня. Есета. Документални очерци. Случки. Мнения. Поезия.