Последно добавени

Издателство, изцяло посветено на жените.
Фондация. Разработва проекти в градска среда и презентира съвременни концептуални артисти, творящи в публичното пространство.
Списание за езикознание и езикова култура.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Годишник за сравнително литературознание и балканистика.

Партньори

Издателство за поезия.
Официален сайт на катедрата по славистика. Учебни материали, преводи, новини.
Бургаско издателство и печатница. Забавни страници. Дайджест. В. "Меридиан 27", в. "Автограф".

Препоръчани

Лайфстайл социална медия за мода, дизайн, технологии, свободно време и алтернативи за развлечение.
База данни с подробна информация за дейността на множество учители и школи по изкуства.
Национален музей на открито. История, колекции, експозиции. Електронни издания.