Последно добавени

Фондация. Разработва проекти в градска среда и презентира съвременни концептуални артисти, творящи в публичното пространство.
Списание за езикознание и езикова култура.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Годишник за сравнително литературознание и балканистика.
Хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии.

Партньори

Ръчно тъкан художествен текстил.
Стихове и проза от Анна Иванова.
Платена правна онлайн консултация с избран от клиента адвокат.

Препоръчани

Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Новини и събития, проекти, мултимедийна лаборатория.
Книжарница за популярна и специализирана литература в областта на историята, археологията, краезнанието и изкуството.