Последно добавени

Независимо печатно списание за култура с виртуално издание и архив.
Издателска и продуцентска къща, чиято цел е да открива български автори в различни сфери на изкуството и да представя техните произведения.
Биографии на велики личности като Кандински и Коко Шанел, текстове на теми като история на модата и значението на символите, както и такива, свързани с маркетинга и психологията.
Papermovie създава фото комикси, заснети с истински хора.
Фотограф-художник. Изследва комунистическия режим и фалшивата носталгия по него.

Партньори

Издание на СОУ „Христо Ботев” – Русе, за литература, есеистика и публицистика.
Преводни и български текстове: художествена литература, критика, хуманитаристика; информация за конкурси.
Радио за българска народна музика.

Препоръчани

Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.
Списание за литература, изкуство и култура на БТА.
Анотиран каталог на издания с детска и детско-юношеска литература, публикувани през 1945-1990 г.