1. Литературна критика (44)
 2. История (225)
 3. Археология (15)
 4. Философия (41)
 5. Психология (68)
 6. Социология (10)
 7. Културология (21)
 8. Антропология (9)
 9. Етнология (19)
 10. Краезнание (23)
 11. Славистика (19)
 12. Лингвистика (45)
 13. Теория и критика на превода (2)
 14. Семиотика (3)
 15. Политология (16)
 16. Визуални изследвания (3)
 17. Педагогика (8)
 18. Библиографии (13)
 19. Gender Studies (4)
 20. Реторика (5)
 21. Генеалогия (14)
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).
Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.
Блог на литературния теоретик и историк, българист и славист Яни Милчаков.
Информационната система за история, етнография, фолклор и туризъм.
Теоретични материали от доц. д-р Валерий Пърликов, популяризиращи експерименти в областта на сценичните изкуства.
Блог на Кирил Милчев за история, философия, теология и фолклористика.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Биография на изтъкнатия публицист и изкуствовед; фото, видео и аудио галерия; лекции, изнесени в Софийски университет; книги, посветени на живота му.
Блог на Юлия Йорданова. Статии, библиография, фотографии, разработки.
Новини за литературоведски събития - семинари, конференции, лекции, дискусии.
Дигитална библиотека с периодични издания. Научни изследвания върху модернизма. Фотогалерия.
Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.