Семинар за хуманитаристиПрепоръчано от редакцията
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. https://huseminar.wordpress.com
   1. Посетено
   2. 525
   1. Ключови думи
   2. семинари, изследователи, докторанти, наука, образование, хуманитаристика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика
   1. Категория 2
   2. Образование > Висше образование
   1. Публикуван
   2. 24.11.2015 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
образование, семинари, хуманитаристика

Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".

Съвпадащи ключови думи
семинари, хуманитаристика

Академичен кръг по сравнително литературознание.

Съвпадащи ключови думи
образование, хуманитаристика

Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.

Съвпадащи ключови думи
образование, семинари

Специализирана методическа литература и образователен софтуер. Курсове за обучение на учители.
Календар на курсове, обучения, семинари и конференции.
Школи и семинари за демократична просвета.
Информационен портал за семинари, курсове, обучения и конференции в България.

Съвпадащи ключови думи
наука, хуманитаристика

Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Списание, посветено на различни научни области - хуманитаристика, точни и приложни науки, образование... PDF формат. Форуми.

Съвпадащи ключови думи
наука, семинари

Организиране и провеждане на специализирани научни форуми.

Съвпадащи ключови думи
наука, образование

Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Портал за образование и наука.
Фондация, основана от семейството на професор Минко Балкански за подпомагане на образованието и науката в България.
Осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката.

Съвпадащи ключови думи
докторанти, образование

Информационен масив в помощ на докторантите: дисертационни трудове, новини, бюлетин, форум.
Докторантско училище и Кариерен център.