Българско философско общество организира "Философски филмов фестивал", за да насърчи философстване чрез използване възможностите на филмовото изкуство.
Актуални новини, професионална и методическа литература в областта на образованието.
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Платформа за онлайн обучение - виртуална класна стая, система за управление на обучението.
Платформа с множество интегрирани модули в помощ на образованието. Дигитална трансформация на училищата в България.
Академия за визуално-дигитални изкуства в София.
История, състояние и перспективи на профил "Украинистика" във Факултет по славянски филологии на Софийски университет.
Обучения по модерни начини на мислене, творческо писане, екранни изкуства, PR и реклама, графичен дизайн и всичко, приложено към изкуствата.
Творческа академия. Провежда обучения по изкуства и курсове по творческо и рекламно писане.
Фондация, основана от семейството на професор Минко Балкански за подпомагане на образованието и науката в България.
Осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката.
Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.
Справочник на българските училища и университети.
Инициатива на сайта "Аз чета" за посещения на писатели в гимназиални класове от цялата страна.
Новини за събития, свързани с образованието и социализирането на децата.
Организира конференции и събития и представя онлайн лекции за родители, в помощ на образованието, възпитанието и здравето на децата.
База за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, умения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации.