Департамент към Софийски университет "Св. Климент Охридски" за обучение по български език на чужди студенти.
Проект за интеграция на ромските деца и ученици чрез създаване на условия за равен достъп до качествено образование.
Организация, осъществяваща проекти за достъпност на изкуството и културата.
Училище за идеи и платформа за набиране на бевъзмездна подкрепа.
Книжки на английски език. Всяка с история, подбрана според езиковите знания на деца от 2-4 клас.
Преподавател по английски език. Биография, публикации, езикови тестове и уроци.
Международно изложение за образование в София. Информация за обучение и кариерно развитие в Европа, Канада, САЩ, Австралия, Русия и Япония.
Факултет при Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Информация за структура, програми и специалности.
Школи и семинари за демократична просвета.
Образователна телевизия за цялото семейство.