Информация за асоциацията, за нейната програма и изяви. Образователни продукти, проучвания, обсъждания и инициативи.
Детска арт работилничка.
Уроци по танци, актьорство, йога, музика и спортове.
Тестови и учебен център, специализиран в разработване на тестове за българското образование, квалификацията на учителите и обучението на ученици.
Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Блог за технологии, социални мрежи и seo оптимизация.
Дейности, издания, сп. "Критическо мислене". Асоциацията работи за насърчаване на грамотността.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Факултет на Провдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, проекти, участия в научни форуми, минали събития, издания.
Регламент на фестивала, програма и жури, архив на задачи.