Сдружение на българите с опит и образование в чужбина. Насърчава и подпомага млади студенти и ученици да придобият опит в чужбина и да го използват за България.
Платформа за компютърни онлайн обучения по базови програми като Word и Powerpoint, специализиран софтуер като AutoCAD, 3DS Max и Photoshop и програмиране на софтуер като Excel, InDesign и AutoCAD с цел автоматизация чрез скриптови езици.
Изследователски център към Шуменски университет. Изучава и изследва старобългарското наследство от IX-XI век.
Софтуерен университет. Обучава софтуерни инженери чрез използване най-новите технологии, инструменти и платформи.
Информация за всички образователни заведения на територията на Република България.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Онлайн платформа за обмяна на опит, раждане на иновативни идеи и разработване на проекти по различни обществени казуси, които да допринасят за положителната промяна в България.
Задачи от различни изпити, състезания и олимпиади.
Проек за създаване на центрове за подготовка и преквалификация на учители за прилагане на изследователския подход при обучението по математика и природни науки.
Онлайн курсове за уеб дизайн и компютърно програмиране.