Управление и организация на центъра, учебна програма в модули, календарен график на курсове.
Школа по китара.
Информация за асоциацията, за нейната програма и изяви. Образователни продукти, проучвания, обсъждания и инициативи.
Детска арт работилничка.
Уроци по танци, актьорство, йога, музика и спортове.
Тестови и учебен център, специализиран в разработване на тестове за българското образование, квалификацията на учителите и обучението на ученици.
Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Дейности, издания, сп. "Критическо мислене". Асоциацията работи за насърчаване на грамотността.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Факултет на Провдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, проекти, участия в научни форуми, минали събития, издания.