Департамент към Софийски университет "Св. Климент Охридски" за обучение по български език на чужди студенти.
Училище за идеи и платформа за набиране на бевъзмездна подкрепа.
Книжки на английски език. Всяка с история, подбрана според езиковите знания на деца от 2-4 клас.
Преподавател по английски език. Биография, публикации, езикови тестове и уроци.
Международно изложение за образование в София. Информация за обучение и кариерно развитие в Европа, Канада, САЩ, Австралия, Русия и Япония.
Факултет при Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Информация за структура, програми и специалности.
Школи и семинари за демократична просвета.
Образователна телевизия за цялото семейство.
Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.