Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Видео уроци по различни предмети за ученици от 6 до 11 клас.
Личен блог на Николай Ванков с уроци по програмиране.
Онлайн училище за обучение и повишаване на образователното ниво на деца и възрастни.
Управление и организация на центъра, учебна програма в модули, календарен график на курсове.
Школа по китара.
Информация за асоциацията, за нейната програма и изяви. Образователни продукти, проучвания, обсъждания и инициативи.
Детска арт работилничка.
Уроци по танци, актьорство, йога, музика и спортове.