Книжарница с учебни материали за преподаване и изучаване на чужди езици.
Езиков, квалификационен и изпитен център по английски език.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.
Международен проект за атрактивно професионално ориентиране на ученици от основното училище.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.
Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.
Агенция за преводи от български на английски. Онлайн уроци по английски език.
Блог за чужди езици за учители и ученици.
Предоставя услуги в областта на образованието в чужбина и професионално развитие.
Частно училище по изкуства и чужди езици.