Дом с крила
Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. https://domskrila.wordpress.com/
   1. Посетено
   2. 671
   1. Ключови думи
   2. възпитание, образование, институции, артистични психо-социални методи
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 15.12.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
възпитание, институции, образование

Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Институция за свободното време на децата и младежите. Национален календар, проекти, международна дейност.
Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.

Съвпадащи ключови думи
институции, образование

В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
Образователни програми и конкурси в подкрепа на деца и млади хора в областта на образованието, спорта, културата и екологията.

Съвпадащи ключови думи
възпитание, образование

Център за бразование и възпитание на деца по Монтесори педагогика.
Организира конференции и събития и представя онлайн лекции за родители, в помощ на образованието, възпитанието и здравето на децата.
Център за обучение. Дава на учениците си практически умения за ефективно учене, убедително общуване, мотивация и лидерство.