Асоциация за подмогане на академичната общност
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://isic.bg
   1. Посетено
   2. 513
   1. Ключови думи
   2. проекти, университети, студенти, асоциации, образование, институции
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 27.10.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, образование, проекти

Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.
Центърът подпомага сътрудничеството между учени от Северна Америка и страни от Югоизточна Европа и прави по-достъпни научните изследвания в България за северноамерикански учени.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.

Съвпадащи ключови думи
асоциации, институции, студенти

Работи за опазване и популяризиране на културни и исторически паметници в България и на Балканите.

Съвпадащи ключови думи
асоциации, институции, проекти

Асоциация за съхранение, развитие, представяне и популяризиране на българското изкуство. Организира Международния панаир на занаятите и изкуствата във Варна.

Съвпадащи ключови думи
асоциации, институции, образование

Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Дейности, издания, сп. "Критическо мислене". Асоциацията работи за насърчаване на грамотността.
Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.

Съвпадащи ключови думи
студенти, университети

Списък с висшите учебни заведения в България.
Студентски портал. Информация за университети, изпити, пътувания, реферати, дипломни и курсови работи.

Съвпадащи ключови думи
проекти, студенти

Неформална организация на студенти от специалност Европеистика на Русенския университет “Ангел Кънчев”.

Съвпадащи ключови думи
образование, университети

Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Изложение на чуждестранни университети в България.
Информация за университетите в България.
Портал за образование и наука.
Софтуерен продукт за нуждите на училищната администрация. Новини, въпроси и отговори относно работа със софтуера, инструкции за инсталация и въвеждане на данни, информация за отделни модули.
Международно изложение за образование в София. Информация за обучение и кариерно развитие в Европа, Канада, САЩ, Австралия, Русия и Япония.
Информация за образователната система в Италия и нейните университети.
Информационен портал за висше образование.
Кариерно развитие за студенти от българските висши училища.
Справочник на българските училища и университети.

Съвпадащи ключови думи
образование, студенти

Каталог с всички български университети.
Материали за обучение и самоподготовка, ориентирани към учащи се от всички възрасти.
Фонд в подкрепа на студенти, изучаващи изобразителни изкуства и музика.
Блог на студенти първи курс в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Педагогика".
Студентски портал.
Материали за студенти и ученици.
Студентска социална мрежа.
Бъдители имат за цел да подпомогнат образователния процес на студенти, ученици и личности от всякаква възраст, мотивирайки и ориентирайки ги за професионалния живот.
Условия за участие, условия на задачите, награден фонд.

Съвпадащи ключови думи
образование, проекти

Международна информационна кампания за превенция и намаляване на рисковете, свързани с употребата на амфетамини.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Проект за разработване на практическа методология, подходи и средства в помощ на преподавателите по информационни технологии.
Училище за идеи и платформа за набиране на бевъзмездна подкрепа.
Представя тренинг курсове, младежки обмени и свободни позиции по ЕДС (Европейска доброволческа служба) в различни страни от Европейския съюз.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Образoвателна платформа с конкурсен характер, целяща да запознае младите хора (13-19 г.) с магията да правиш кино по нестандартен, но достъпен начин.

Съвпадащи ключови думи
институции, студенти

История, фотоархив от събития и галерия, представяща обявената за паметник на културата сграда.
Сдружение за популяризиране на азиатското кино и културата на страните от Източна Азия.
Европейска студентска организация за културен обмен и сътрудничество. Календар на събития, проекти, летни университети.

Съвпадащи ключови думи
институции, проекти

Сдружение. Събира творци, вдъхновени от идеи за артистични интердисциплинарни намеси в градската среда.
Информация за европейски културни проекти. Специализирани консултантски услуги и обучения в областта на културата и творческите индустрии.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Проект "Общество на граждани и поети" за възстановяване на литературния музей в града.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.

Съвпадащи ключови думи
институции, образование

Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.
Образователни програми и конкурси в подкрепа на деца и млади хора в областта на образованието, спорта, културата и екологията.

Съвпадащи ключови думи
асоциации, институции

Информация за съюза и членовете, кодекс на добрата практика, нормативни документи.
Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Организация, обединяваща български фестивали от различни сектори на изкуството (включително визуални изкуства, кино, музика, театър и други).
Архив на асоциацията - дейности, новини, инициативи.
Правилник и членове, дейности, календар на събития, публикации.

Съвпадащи ключови думи
Образование, проекти

Онлайн платформа за обмяна на опит, раждане на иновативни идеи и разработване на проекти по различни обществени казуси, които да допринасят за положителната промяна в България.