Български университети
Информация за университетите в България.
   1. Език
   2. Tr
   1. URL адрес
   2. http://www.bulgaruniversiteleri.org/
   1. Посетено
   2. 364
   1. Ключови думи
   2. университети, висше образование, образование
   1. Категория 1
   2. Образование > Висше образование
   1. Публикуван
   2. 25.09.2014 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
висше образование, образование, университети

Представители на десетки университети от Европа и света представят своите образователни програми.
Изложение на чуждестранни университети в България.
Международно изложение за образование в София. Информация за обучение и кариерно развитие в Европа, Канада, САЩ, Австралия, Русия и Япония.
Информация за образователната система в Италия и нейните университети.
Информационен портал за висше образование.
Кариерно развитие за студенти от българските висши училища.
Портал в помощ на студенти, кандидат-студенти и гимназисти.

Съвпадащи ключови думи
образование, университети

Портал за образование и наука.
Софтуерен продукт за нуждите на училищната администрация. Новини, въпроси и отговори относно работа със софтуера, инструкции за инсталация и въвеждане на данни, информация за отделни модули.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Справочник на българските училища и университети.
Справочен и новинарски сайт за образование.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, университети

Съвпадащи ключови думи
висше образование, образование

Информация за национални и международни форуми, посветени на електронното обучение във висшето образование.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Портал на висшето образование в България.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.
Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Информация за над 5000 училища, колежи, университети и езикови програми от цял свят.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Агенция за следване и езикови курсове в чужбина.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Информационен масив в помощ на докторантите: дисертационни трудове, новини, бюлетин, форум.