История, състояние и перспективи на профил "Украинистика" във Факултет по славянски филологии на Софийски университет.
Издание на Института по математика и информатика към БАН. Включва подбрани статии и доклади, представяни на конференциите по дигитализация на научното и културно наследство (DiPP).
Цифрово хранилище за учебни ресурси на ВСУ "Черноризец Храбър", представени в отделни тематични колекции.
Софтуерен университет. Обучава софтуерни инженери чрез използване най-новите технологии, инструменти и платформи.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Магистърска програма на Философски факултет на СУ "Климент Охридски". Ресурси за изпита и процедура, седмична програма през отделните семестри, информация за събития.
Информация за университетите в България.
Материали, помагала, съвети и информация за подготовка по математика и изработка на сайт, подбрани и представени от Георги Калончев
Статии на Янка Тоцева в областта на образователните информационни технологии, интеркултурното образование, реториката и андрагогиката.
Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Блог на историка доц. д-р Н. Неделчев. Статии, книги, библиография на автора.
Студентска социална мрежа.
Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.
Департамент към Софийски университет "Св. Климент Охридски" за обучение по български език на чужди студенти.
Международно изложение за образование в София. Информация за обучение и кариерно развитие в Европа, Канада, САЩ, Австралия, Русия и Япония.