Студентски портал.
Академично информационно издание на Филологическия факултет при ЮЗУ "Н. Рилски".
Сайт на преподаватели и студенти от специалност "Психология" в Софийския университет. Съдържа статии на преподаватели, студенти и на други психолози.
Магистърска програма на Философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".
Лекции по право.
Портал на висшето образование в България.