Център за академични изследвания (ЦАИ)Препоръчано от редакцията
Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.cas.bg
   1. Посетено
   2. 545
   1. Ключови думи
   2. социални науки, хуманитарни науки, хуманитарни институции, институции, академични стипендии
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Категория 2
   2. Образование > Висше образование
   1. Публикуван
   2. 07.08.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, социални науки, хуманитарни институции, хуманитарни науки

Съвпадащи ключови думи
социални науки, хуманитарни науки

Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Предоставя място за публикации, коментари и обмен на информация между членовете на академичната общност.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитарни институции

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Обща информация, изложби, колекции, проекти, публикации, препратки.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Кратка информация за института, научни проекти, семинари и конференции, доклади, статии.
Обединява хора, които са решили да насочат житейската си активност към предпазване на хората от заблуждения. Манифест, статии, форум, призове.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.