Институт за български език
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.ibl.bas.bg
   1. Посетено
   2. 1747
   1. Ключови думи
   2. лингвистика, български език, език, езикознание, БАН, хуманитарни институции, институции, езиковедска литература, ИБЛ
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 31.07.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
български език, език, езикознание, лингвистика

Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, институции, хуманитарни институции

Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.

Съвпадащи ключови думи
език, институции, лингвистика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание, лингвистика

Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.

Съвпадащи ключови думи
БАН, езикознание, институции

Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитарни институции

Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Обединява хора, които са решили да насочат житейската си активност към предпазване на хората от заблуждения. Манифест, статии, форум, призове.
Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.
Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Кратка информация за института, научни проекти, семинари и конференции, доклади, статии.
Информация за програмата и участниците, ресурси, документални филми.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, лингвистика

Откъси от изследване на езиковите неправилности в печатни издания и тв предавания от 1995-а насам.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Проект, представящ думите, които звучат еднакво или близко и се изписват по еднакъв или близък начин на български, гръцки, турски, сръбски, хърватски, албански, македонски, словенски и румънски.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
език, лингвистика

Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
език, институции

Езикова политика на Европейския съюз в оценки, доклади, стратегии.

Съвпадащи ключови думи
език, езикознание

Дискусионен форум на All.bg.
Справочник за произнасянето на думи и фрази от различни езици по целия свят.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика

Блог на Миро за езикова култура.
Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.

Съвпадащи ключови думи
български език, институции

Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.

Съвпадащи ключови думи
български език, език

Страница в помощ на обучението по български език - звукове и букви. За българските деца в чужбина. За чужденците, които учат български език.

Съвпадащи ключови думи
Бан, български език

Издание на Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" - БАН. Рубрика за езикова култура на Владко Мурдаров.

Съвпадащи ключови думи
БАН, институции

Политика и стратегии, академични новини, проекти.
История и структура, изследователски проекти, издания.