Институт за български език
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.ibl.bas.bg
   1. Посетено
   2. 621
   1. Ключови думи
   2. лингвистика, български език, език, езикознание, БАН, хуманитарни институции, институции, езиковедска литература, ИБЛ
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 31.07.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
български език, език, езикознание, лингвистика

Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, институции, хуманитарни институции

Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.

Съвпадащи ключови думи
език, институции, лингвистика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание, лингвистика

Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.

Съвпадащи ключови думи
БАН, езикознание, институции

Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитарни институции

Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Научен център за изследвания в областта на правото, социологията, историята и културно-историческото наследство.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.
Информация за програмата и участниците, ресурси, документални филми.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, лингвистика

Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература и за речници в различни области на човешкото познание.
Откъси от изследване на езиковите неправилности в печатни издания и тв предавания от 1995-а насам.
Проект, представящ думите, които звучат еднакво или близко и се изписват по еднакъв или близък начин на български, гръцки, турски, сръбски, хърватски, албански, македонски, словенски и румънски.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.

Съвпадащи ключови думи
език, лингвистика

Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.

Съвпадащи ключови думи
език, институции

Езикова политика на Европейския съюз в оценки, доклади, стратегии.

Съвпадащи ключови думи
език, езикознание

Справочник за произнасянето на думи и фрази от различни езици по целия свят.
Дискусионен форум на All.bg.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика

Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Блог на Миро за езикова култура.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.

Съвпадащи ключови думи
български език, институции

Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.

Съвпадащи ключови думи
български език, език

Страница в помощ на обучението по български език - звукове и букви. За българските деца в чужбина. За чужденците, които учат български език.

Съвпадащи ключови думи
Бан, български език

Издание на Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин" - БАН. Рубрика за езикова култура на Владко Мурдаров.

Съвпадащи ключови думи
БАН, институции

История и структура, изследователски проекти, издания.
Политика и стратегии, академични новини, проекти.