MirYanПрепоръчано от редакцията
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://miryan.org
   1. Посетено
   2. 364
   1. Ключови думи
   2. Александър Иванов, компютърна лингвистика, езикознание, лингвистика, хуманитаристика, глотометрия, Мирослав Янакиев, професори, математическа лингвистика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика > Автори
   1. Публикуван
   2. 01.10.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
компютърна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика

Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, лингвистика, хуманитаристика

Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Блог на Миро за езикова култура.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, хуманитаристика

Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.
Публикации на езиковеда и педагога Христо Кючуков.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Списание за езикознание и езикова култура.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, лингвистика

История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература и за речници в различни области на човешкото познание.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Откъси от изследване на езиковите неправилности в печатни издания и тв предавания от 1995-а насам.
Проект, представящ думите, които звучат еднакво или близко и се изписват по еднакъв или близък начин на български, гръцки, турски, сръбски, хърватски, албански, македонски, словенски и румънски.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.