НДБ
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. https://www.ndb.md
   1. Посетено
   2. 706
   1. Ключови думи
   2. Молдова, българистика, езикознание, хуманитаристика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Категория 2
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 12.06.2019 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
българистика, езикознание, хуманитаристика

Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, хуманитаристика

Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Публикации на езиковеда и педагога Христо Кючуков.

Съвпадащи ключови думи
българистика, хуманитаристика

Информация за програмата и участниците, ресурси, документални филми.
Издание на Факулета по славянски филологии. Събира библиографски записи и данни в областта на българистиката, славистиката и балканистиката с особен акцент върху критически проучвания и издания на извори.

Съвпадащи ключови думи
българистика, езикознание

Списание. Залага на интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване на литературата в широк културологичен контекст.

Съвпадащи ключови думи
Молдова, хуманитаристика

История на селото. Личности. Публикации.