История БГ
Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.
   1. Език
   2. Bg, Ru
   1. URL адрес
   2. http://www.bulgari-istoria-2010.com
   1. Посетено
   2. 913
   1. Ключови думи
   2. древна история, военна история, писменост, езикознание, българска история, история, хуманитаристика, Живко Войников, Средна Азия, Централна Азия
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > История
   1. Публикуван
   2. 11.06.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
българска история, военна история, история, хуманитаристика

Форум за военна история.
Сбирка със снимки и информация за всички български бойни знамена и пленените от българската войска чужди знамена.
Българската военна история, представена в музейната експозиция и в подбрани колекции.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, история, хуманитаристика

Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.

Съвпадащи ключови думи
древна история, история, хуманитаристика

Енциклопедия. Недовършен проект.
Българска история и култура - достойни българи, българска митология, символи, герб, документи, мемоари, книги, карти, национални носии; неудобни факти.
Блог на Павел Серафимов за древната българска история.

Съвпадащи ключови думи
военна история, история, хуманитаристика

Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Онлайн списание за военна история. Архив на броевете. Проекти.
Информация за музея, вътрешна и външна експозиции, колекции.
Изграден по документи от Държавния военноисторически архив, сайтът предоставя информация и снимки за 48 хил. български военнослужещи.
Музей за морската и военноморската история на България - експозиция, колекции, библиотека.

Съвпадащи ключови думи
българска история, история, хуманитаристика

Дискусионен форум на All.bg.
Статии и книги от автора върху българската история.
Информация за дейността на музея, неговите експозиции и предстоящи събития.
Сайт за история, политика и цивилизован патриотизъм. Форум.
Портал към блогове, които засягат в по-голяма или по-малка степен различни страни от историческото ни развитие.
Група, посветена на изучаване на хуно-български език и култура.

Съвпадащи ключови думи
българска история, древна история, хуманитаристика

Статии, представящи древния и средновековния образ на българския етнос, подредени в азбучен ред.

Съвпадащи ключови думи
писменост, хуманитаристика

Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.

Съвпадащи ключови думи
история, хуманитаристика

Легенди и предания, ръкописи и исторически извори, открития, факти, фотоси, справочник, речник на остарели думи, покупка на книги по темата.
Представя любобитни факти, снимки и истории от културното минало на столицата.
Статии, научни разработки и изследвания в областта на хуманитарните науки.
Българско историческо наследство в крепости и отбранителни съоръжения.
Споделени спомени, случки, факти и снимки от далечното и близко минало, чертаещи една независима и обективна историческа карта на България.
Видео съдържание на историческа тематика - историите на личности от сферата на обществения живот, емблематични за родния летопис събития, научни и спортни постижения, исторически и природни обекти, културни забележителности, български празници и традиции.
Отдели, експозиции, културен и исторически календар, архив с изминали събития.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, хуманитаристика

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Списание за езикознание и езикова култура.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Публикации на езиковеда и педагога Христо Кючуков.
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, история

Статии и книги върху древна история и история на езика.
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.

Съвпадащи ключови думи
древна история, история

Статии и книги на исторически теми.

Съвпадащи ключови думи
военна история, история

Сайт за военна история. Списание.

Съвпадащи ключови думи
българска история, история

Българската история - личности, събития, места, интервюта.
Проект на БНТ. Дискусии по спорни теми и въпроси, свързани с исторически дати и събития и подробностите около тях.
Предаване на БНТ. Забавен разказ за възлови събития от българското минало - чрез хумор, сатира, пародии и дори мюзикъл.
База данни с информация за музеите в България, подредени по местоположение, епоха, наименование.
Активна историческа карта на Третата българска държава, на Балканската и Междусъюзническата война и демографска карта по общини.

Съвпадащи ключови думи
българска история, древна история

Материали върху древната история на България.