Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.