ХермесСофт
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.hermessoft.com
   1. Посетено
   2. 861
   1. Ключови думи
   2. глаголица, кирилица, шрифтове, азбука, писменост, лингвистика, хуманитаристика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Публикуван
   2. 08.11.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
азбука, глаголица, кирилица, лингвистика, писменост, хуманитаристика

Съвпадащи ключови думи
писменост, хуманитаристика

Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Блог на Миро за езикова култура.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.