Информация за програмни продукти в сферата на графичния и уеб дизайн, рекламата и издателската дейност, предпечатната подготовка, управлението на шрифтове, маркетинга, рекламата, печатането.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Блог на доц. Веселина Вълканова за дизайн на книгата и типография.