Художник. Автор на две пътуващи изложби „Глаголица и прабългарски руни” и „Глаголица”.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.