Кирил Симов
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. http://www.bultreebank.org/kivs
   1. Посетено
   2. 711
   1. Ключови думи
   2. компютърна лингвистика, автори, лингвистика, хуманитаристика, Кирил Симов
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика > Автори
   1. Публикуван
   2. 16.11.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
компютърна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
автори, лингвистика, хуманитаристика

Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Блог на Миро за езикова култура.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.

Съвпадащи ключови думи
автори, хуманитаристика

Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Религии, религиознание и философия на религията. Сайт на доц. д-р Ели Сярова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
Милко Гърчев представя Обща теория на съществуващото - иновационен поглед към пространството и времето.
Философско-езотерични текстове: авторски и преводни.
Представяне на книгата "Психология за родители" на д-р Антонина Кардашева.
Стихове, преводи на художествени текстове, есета на исторически, литературни и политически теми от Манол Глишев.