Блог на Теодора Иванова с литературоведски и езиковедски статии.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
История на българския език. Материали, тестове, библиография.
Институт по трансцендентна наука, създаден от Стефан Гайд (Стефан Гайдарски).
Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.