Борислав Георгиев
Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://bogeo.net
   1. Посетено
   2. 1032
   1. Ключови думи
   2. лингвистика, български език, социосемиотика и социолингвистика., визуална семиотика, лингвистична семиотика, лингвистична прагматика, лингвистична антропология
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Семиотика > Автори
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > Лингвистика > Автори
   1. Категория 3
   2. Хуманитаристика > Културология
   1. Публикуван
   2. 30.06.2008 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Блог на Миро за езикова култура.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.