Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.
Школа по български език и литература на д-р Весела Кръстева. Издателство за учебна и учебно-помощна литература.
Учебник по български език за деца на българи, живеещи в чужбина. Материалът е съобразен с изискванията за начална образователна степен.
Блог на Марко Видал Гонсалес за български език, култура и литература.
В помощ на учениците от 5., 6. и 7. клас в подготовката им по български език.
Онлайн версия на Речника на българския език. Т. І–XІV. София: БАН и др., 1977-2012.
Департамент към Софийски университет "Св. Климент Охридски" за обучение по български език на чужди студенти.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Препратки към курсове, книги и речници в помощ на изучаването на български език.
Тълковен речник, попълван от самите потребители. Помощник в търсене на думи от кръстословици.
Анализи, коментари и разсъждения върху проблемите на българския език в ежедневната практика.
Ревюта на издадени учебни помагала по български език и литература; програми, конспекти и изисквания за кандидат-гимназисти и зрелостници; подготвителни уроци.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Блог на Миро за езикова култура.