Руско-български речникПрепоръчано от редакцията
Сравнителен двуезичен речник.
   1. Език
   2. Bg, Ru
   1. URL адрес
   2. http://www.sedword.com
   1. Посетено
   2. 1605
   1. Ключови думи
   2. езикознание, български език, руски език, речници, езикови речници
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Категория 2
   2. Книги > Речници
   1. Публикуван
   2. 01.05.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
речници, руски език

Електронен речник с азбучник и търсачка, съдържа двуезични речници (английски, немски, руски) и английско-български терминологични речници по математика, медицина и финанси, на компютърните термини, пивоварен, както и наръчници - на бармана, по фитнес.

Съвпадащи ключови думи
български език, речници

Онлайн тълковен речник на българските думи и някои чуждици.
Тълковен речник, попълван от самите потребители. Помощник в търсене на думи от кръстословици.
Препратки към курсове, книги и речници в помощ на изучаването на български език.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.