1. Английско-български речници (11)
  2. Компютърен превод (10)
Уебсайт, целящ съхраняване на красивите български думи в едно модерно и функционално онлайн пространство.
Интернет тълковен речник.
Български тълковен речник с 32 700 думи. Предоставена е възможност за добавяне на думи и значения.
Речникови единици, които са спорно възприети у нас. Етимологични, тълкувателни, словообразувателни аргументи за коригиране на правописа и употребата им.
Терминологичен онлайн речник с еквивалентен словник и речникови статии.
Онлайн версия на Речника на българския език. Т. І–XІV. София: БАН и др., 1977-2012.
Именник на българските имена и календар на техните празници.
Многоезичен речник на 23-те официални езика на Европейския съюз.
Терминологичен речник с полиграфически термини.
Често използвани фрази и изрази в българския език и тяхното тълкуване.
Речник на термините. Специалисти психолози, психотерапевти, логопеди. Статии и откъси от книги на известни психотерапевти. Форум.
Тълковен речник, попълван от самите потребители. Помощник в търсене на думи от кръстословици.
Комбиниран речник - тълковен речник, синонимен речник, етимологичен речник и двупосочен българо-английски речник. Мултимедийно представяне на думите.