Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Българо-английско-български интернет речник.
Англо-български двупосочен речник.
Двупосочен онлайн речник. Вграждане в Mozilla Firefox.
Професионален българо-английски и английско-български комбиниран речник; повече от 200 000 дефиниции, десетки хиляди фрази, потребителски речници.
Програма-речник за ускорено изучаване на английски (немски, испански) език с възможности за индивидуални настройки. Превод и изговаряне.
Английско-български online речник.
Английско-български и българо-английски речник на Стефан Ангелов. Достъпни са различни версии на програмата.
База с думи за проверка на правописа, проверка за съгласуване на частите на речта и сричкопренасяне. Двупосочен българско-английски речник, речник на компютърните термини, синонимен речник, политехнически английско-български речник.
Английско-български речник.
Жестов език, жестов речник. Онлайн обучение по физика за глухи. Онлайн обучение по английски за глухи. Тестове, препратки...