"Превежда" текст, написан с латински букви на кирилица и обратно. Дешифратор.
Издава методики за обучение, учебници, езикови учебни помагала и речници. Онлайн речници.
Превод от и на български - 27 езика.
Указания за работа с програмата за компютърен превод Wordfast Pro. Форум.
Компютърен преводач. Анализира английски текст и синтезира български текст, като отчита морфологията и синтаксиса на двата езика.
Online превод на латиница на текст и на уебстраница, вкл. програма за превод.
Онлайн речници, разговорници, многоезичен преводач.
Превежда до 2000 символа текст от английски на български език.
Онлайн превод на текст, речници, уроци по английски, испански, немски, френски, италиански и други.
Двупосочен превод на текст от 9 езика. Синонимен и тълковен речник, речник на компютърните термини.