"Превежда" текст, написан с латински букви на кирилица и обратно. Дешифратор.
Издава методики за обучение, учебници, езикови учебни помагала и речници. Онлайн речници.
Превод от и на български - 27 езика.
Указания за работа с програмата за компютърен превод Wordfast Pro. Форум.
Компютърен преводач. Анализира английски текст и синтезира български текст, като отчита морфологията и синтаксиса на двата езика.
Online превод на латиница на текст и на уебстраница, вкл. програма за превод.
Превод от и на десетки езици, вкл. български.
Онлайн речници, разговорници, многоезичен преводач.
Превежда до 2000 символа текст от английски на български език.
Онлайн превод на текст, речници, уроци по английски, испански, немски, френски, италиански и други.
Двупосочен превод на текст от 9 езика. Синонимен и тълковен речник, речник на компютърните термини.
Превод на често срещани съобщения на Windows.