Браун корпус за български език
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://dcl.bas.bg/Corpus/home_bg.html
   1. Посетено
   2. 842
   1. Ключови думи
   2. български език, корпусна единица, корпусна лингвистика, езикознание, лингвистика, хуманитаристика, Brown university, Браун корпус, езикови методики
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Публикуван
   2. 07.06.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
корпусна единица, корпусна лингвистика, лингвистика, хуманитаристика

Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание, лингвистика, хуманитаристика

Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, лингвистика, хуманитаристика

Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика, хуманитаристика

Блог на Миро за езикова култура.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание, хуманитаристика

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание, лингвистика

Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Занимателни и любопитни сведения за миналото, настоящето и бъдещето на местните имена от България и близката чужбина.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, хуманитаристика

Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Списание за езикознание и езикова култура.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Публикации на езиковеда и педагога Христо Кючуков.
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, лингвистика

Откъси от изследване на езиковите неправилности в печатни издания и тв предавания от 1995-а насам.
Проект, представящ думите, които звучат еднакво или близко и се изписват по еднакъв или близък начин на български, гръцки, турски, сръбски, хърватски, албански, македонски, словенски и румънски.
История на българския език. Материали, тестове, библиография.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика

Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание

Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.