Христо Кючуков
Публикации на езиковеда и педагога Христо Кючуков.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. http://hristokyuchukov.de
   1. Посетено
   2. 578
   1. Ключови думи
   2. езикознание, хуманитаристика, ромски език, билингвистика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Категория 2
   2. Образование > Езиково обучение
   1. Публикуван
   2. 25.02.2017 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
езикознание, хуманитаристика

Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.