BgSpeech
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.bgspeech.net
   1. Посетено
   2. 892
   1. Ключови думи
   2. медии, български език, бази данни, езикознание, хуманитаристика, неформална комуникация, политически дискурс, публична реч, ученическа реч, диалекти, разговорна реч, реч
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Публикуван
   2. 11.05.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
езикознание, медии, хуманитаристика

Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание, хуманитаристика

Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.

Съвпадащи ключови думи
бази данни, български език, хуманитаристика

Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.

Съвпадащи ключови думи
медии, хуманитаристика

Статии, научни разработки и изследвания в областта на хуманитарните науки.
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Интердисциплинарно издание в областта на социалната, икономическата, политическата, демографската, културната и религиозната история на балканските народи и държави, както и езиковите въпроси.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Онлайн списание за военна история. Архив на броевете. Проекти.
Документална поредица на БНТ за археология.
Български указател: всичко за България, в т. ч. култура и изкуство, литература, история, религия, изобразително изкуство, образование, наука...
Месечно списание за психология.
Електронно списание, издание на Лаборатория по социология и Клуб на социолога при катедра Социология на Философски факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.
Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, хуманитаристика

Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Списание за езикознание и езикова култура.
Публикува оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план.
Публикации на езиковеда и педагога Христо Кючуков.
Научно дружество на българистите в Република Молдова. Представя своето сп. "Български хоризонти", подготвени и издадени трудове и учебници и учебни помагала.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
български език, хуманитаристика

Блог на Миро за езикова култура.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание

Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
бази данни, хуманитаристика

Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.

Съвпадащи ключови думи
бази данни, медии

Многоезичен портал за медийни изкуства в България, Гърция и Турция.