Катедра по български езикПартньор на "За култура"
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://bgezik.slovo.uni-plovdiv.bg
   1. Посетено
   2. 1216
   1. Ключови думи
   2. езикознание, лингвистика, Пловдивски университет, ПУ, български език, литература, висше образование, образование
   1. Категория 1
   2. Образование > Висше образование
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Публикуван
   2. 05.10.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
ПУ, Пловдивски университет, висше образование, литература, образование

Катедра в ПУ "Паисий Хилендарски". История и актуална информация, издания, научни форуми.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание, лингвистика, литература

Статии и книги върху древна история и история на езика.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, литература, образование

Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, езикознание, образование

Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, езикознание, лингвистика

История на българския език. Материали, тестове, библиография.

Съвпадащи ключови думи
български език, литература, образование

Тестове по български език и литература за ученици, зрелостници и кандидат-студенти.
Български език като матерен език за учениците в начален етап на образование в австрийското училище.
Ревюта на издадени учебни помагала по български език и литература; програми, конспекти и изисквания за кандидат-гимназисти и зрелостници; подготвителни уроци.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика, образование

Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание, лингвистика

Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
български език, висше образование, образование

Департамент към Софийски университет "Св. Климент Охридски" за обучение по български език на чужди студенти.

Съвпадащи ключови думи
ПУ, висше образование, лингвистика

Лингвистичен клуб към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". История на клуба, новини и архив за събития, библиотека с книги, статии и онлайн публикации.

Съвпадащи ключови думи
литература, образование

Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Изследователски център към Шуменски университет. Изучава и изследва старобългарското наследство от IX-XI век.
Обучение по английски език. Езикова зона. Културна зона.
Инициатива на сайта "Аз чета" за посещения на писатели в гимназиални класове от цялата страна.
Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
В помощ на творческото развитие на талантливи личности в областта на литературата, визуалните изкуства и други сфери на културата. Школа по творческо писане.
Дневник на Бистра Георгиева за книги, образование и още нещо.
Детски сайт с приказки, музика, игри и филми.
Всичко за България, в т. ч. изкуство, литература, култура, образование.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, образование

Дискусионен форум на All.bg.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, литература

Филологическо научно списание на Съюза на филолозите българисти. Архив със съдържания.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Списание. Залага на интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване на литературата в широк културологичен контекст.

Съвпадащи ключови думи
езикознание, лингвистика

Откъси от изследване на езиковите неправилности в печатни издания и тв предавания от 1995-а насам.
Място за публикуване на текстове по езикознание - статии, монографии и сборници; учебни програми, лекционни курсове, библиографии.
Проект, представящ думите, които звучат еднакво или близко и се изписват по еднакъв или близък начин на български, гръцки, турски, сръбски, хърватски, албански, македонски, словенски и румънски.
Страници, посветени на професор Мирослав Янакиев. Автобиография, библиография, снимки и документи, ресурси.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.

Съвпадащи ключови думи
висше образование, образование

Факултет при Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Информация за структура, програми и специалности.
Изложение на чуждестранни университети в България.
Институт за развитие и иновации на образованието и науката. Законопроекти, публикации, дискусии.
Студентска социална мрежа.
Агенция за следване и езикови курсове в чужбина.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Конкурсни теми за отделни класове и ВУЗ.
Портал в помощ на студенти, кандидат-студенти и гимназисти.
Информация за университетите в България.

Съвпадащи ключови думи
български език, образование

Правилата в българския език.
Световна верига за чуждоезиково обучение: английски, немски, испански и български за чужденци.
Учебен център за средно образование. Актуална информация. Онлайн курсове.
Виртуалната школа по български език.
В помощ на учениците от 5., 6. и 7. клас в подготовката им по български език.

Съвпадащи ключови думи
български език, литература

Блог на Марко Видал Гонсалес за български език, култура и литература.
Школа по български език и литература на д-р Весела Кръстева. Издателство за учебна и учебно-помощна литература.
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.

Съвпадащи ключови думи
български език, лингвистика

Блог на Миро за езикова култура.
Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.

Съвпадащи ключови думи
български език, езикознание

База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език.

Съвпадащи ключови думи
ПУ, литература

Съвпадащи ключови думи
ПУ, Пловдивски университет

Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".