Катедра по славянска филология при ПУ "П. Хилендарски"Партньор на "За култура"Препоръчано от редакцията
История на катедрата, актуални новини, архив на научни форуми.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://slavistica.slovo.uni-plovdiv.bg
   1. Посетено
   2. 764
   1. Ключови думи
   2. Пловдивски университет, ПУ, хърватски език, полски език, славистика, хуманитаристика, сръбски език, чешки език, хърватистика, сърбистика, полонистика, бохемистика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Славистика
   1. Категория 2
   2. Образование > Висше образование
   1. Публикуван
   2. 04.10.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
ПУ, Пловдивски университет, хуманитаристика

Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Съвпадащи ключови думи
славистика, хуманитаристика

Библиотека с текстове на известни български и чужди слависти, библиографии, старобългарски книжовни паметници, редки ръкописни и печатни издания.
Информация за институцията. Изследователски проекти, публикации.
Изследователска библиотека и център за средновековни славистични проучвания. Най-голямата колекция от средновековни славянски ръкописи на микрофилми.
Анотирани ресурси, категоризирани по период, култура, тема, географски ареал.
Американски славист. Образователни курсове по руски. Препратки към славистични ресурси.
Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.

Съвпадащи ключови думи
полски език, славистика

Официален сайт на катедрата по славистика. Учебни материали, преводи, новини.

Съвпадащи ключови думи
ПУ, хуманитаристика

Академичен проект на тема: „От идеята за историята, към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII-XXI в."

Съвпадащи ключови думи
ПУ, Пловдивски университет

Катедра в ПУ "Паисий Хилендарски". История и актуална информация, издания, научни форуми.
Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.