Кирило-Методиевски изследователски център
Информация за институцията. Изследователски проекти, публикации.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://kmnc.bas.bg
   1. Посетено
   2. 822
   1. Ключови думи
   2. Кирил и Методий, кирилометодиевистика, славистика, хуманитаристика, изследователски център
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Славистика
   1. Публикуван
   2. 30.10.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
Кирил и Методий, кирилометодиевистика, славистика, хуманитаристика

Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.

Съвпадащи ключови думи
славистика, хуманитаристика

Библиотека с текстове на известни български и чужди слависти, библиографии, старобългарски книжовни паметници, редки ръкописни и печатни издания.
Изследователска библиотека и център за средновековни славистични проучвания. Най-голямата колекция от средновековни славянски ръкописи на микрофилми.
Анотирани ресурси, категоризирани по период, култура, тема, географски ареал.
Американски славист. Образователни курсове по руски. Препратки към славистични ресурси.
Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".