История, състояние и перспективи на профил "Украинистика" във Факултет по славянски филологии на Софийски университет.
Подбрани връзки към текстове от славянските и западноевропейските литератури, към лингвистични текстове и към старобългарската и възрожденската литература.
Проект за дигитализация на ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир.
Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Американски славист. Образователни курсове по руски. Препратки към славистични ресурси.
Анотирани ресурси, категоризирани по период, култура, тема, географски ареал.
Изследователска библиотека и център за средновековни славистични проучвания. Най-голямата колекция от средновековни славянски ръкописи на микрофилми.
Библиотека, онлайн издание "Balkan Rusistics", каталог на катедри и факултети, в които се изучава руски език.
Информация за институцията. Изследователски проекти, публикации.
Библиотека с текстове на известни български и чужди слависти, библиографии, старобългарски книжовни паметници, редки ръкописни и печатни издания.
Славянски езици и литератури, антропология, култура, езикознание.
Официален сайт на катедрата по славистика. Учебни материали, преводи, новини.