История, състояние и перспективи на профил "Украинистика" във Факултет по славянски филологии на Софийски университет.
Подбрани връзки към текстове от славянските и западноевропейските литератури, към лингвистични текстове и към старобългарската и възрожденската литература.
Проект за дигитализация на ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир.
Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.