ФизиологътПрепоръчано от редакцията
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://physiologus.proab.info
   1. Посетено
   2. 1501
   1. Ключови думи
   2. миниатюри, ръкописи, лингвистика, хуманитаристика, старобългарска литература, преписи, средновековна литература, книги, Ана Стойкова, славянски преписи
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Лингвистика
   1. Категория 2
   2. Книги
   1. Категория 3
   2. Хуманитаристика > Славистика
   1. Публикуван
   2. 11.05.2011 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
ръкописи, хуманитаристика

Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.

Съвпадащи ключови думи
ръкописи, старобългарска литература

Репозиториум с описания на старобългарски ръкописи.

Съвпадащи ключови думи
преписи, ръкописи

Представя преписите на "История славянобългарска" от гледна точка на техния произход, разпространение и съхранение.

Съвпадащи ключови думи
лингвистика, хуманитаристика

Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Проучва и описва актуални приложни аспекти на словото в плана на езика и в плана на речта, синхронно и диахронно.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.

Съвпадащи ключови думи
книги, хуманитаристика

Българско общество на хуманитарните издатели. Каталог с издания в областта на хуманитаристиката, литературата и изкуствата.
Представяне на книгата "Психология за родители" на д-р Антонина Кардашева.
Издателска къща специализира в издаването на научна литература в областта на правните науки и хуманитаристиката.
Онлайн библиотека с книги и други документи писани от революционери, общественици и писатели, родени в областта Македония.
Издателство, специализирано в областта на хуманитаристиката, изкуствата и художествената литература.
Литературен блог, проследяващ в своите рецензии книги от новата българска литература.

Съвпадащи ключови думи
книги, старобългарска литература

Православна църковно-славянска книжнина в pdf формат.

Съвпадащи ключови думи
книги, ръкописи

Антикварна книжарница за книги на руски език от началото на 18. в. до начало на 20. в., а също и за букинистки книги по история, философия, колекционерски серии.
Онлайн достъп до културното и документално наследство на региона, съхранено в библиотеки, архиви и музеи.