Представя преписите на "История славянобългарска" от гледна точка на техния произход, разпространение и съхранение.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.