География на книжовността
Представя преписите на "История славянобългарска" от гледна точка на техния произход, разпространение и съхранение.
   1. Език
   2. En, Bg
   1. URL адрес
   2. https://www.geographyofletters.org/
   1. Посетено
   2. 1007
   1. Ключови думи
   2. ръкописи, преписи, История славянобългарска, Паисий Хилендарски
   1. Категория 1
   2. Литература
   1. Категория 2
   2. Хуманитаристика > История
   1. Публикуван
   2. 31.08.2021 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
преписи, ръкописи

Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.

Съвпадащи ключови думи
История славянобългарска, Паисий Хилендарски

Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.
Съвременен "препис" на творбата на Паисий - с текст, звук и картина. Аудио записът е по адаптацията на новобългарски език от акад. Петър Динеков.