Представя преписите на "История славянобългарска" от гледна точка на техния произход, разпространение и съхранение.
Издателство с онлайн книжарница и е-библиотека.
Академичен проект на тема: „От идеята за историята, към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII-XXI в."
Съвременен "препис" на творбата на Паисий - с текст, звук и картина. Аудио записът е по адаптацията на новобългарски език от акад. Петър Динеков.
Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.
Български книги от Възраждането, дигитализирани в Световната дигитална библиотека.